Koronarokotejärjestelyt Kainuussa - Hiihtolomat alkavat, muista ohjeet!

Koronarokotejärjestelyt Kainuussa - Hiihtolomat alkavat, muista ohjeet!

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­sil­le ete­ne­vät

Ikään­ty­nei­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa ovat käyn­nis­sä. Ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­teen liit­ty­vis­tä epä­var­muuk­sis­ta joh­tuen seu­raa­vat ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat vah­vis­te­taan maa­nan­tai­sin. Ris­ki­ryh­mien ro­ko­tuk­sis­ta il­moi­te­taan myös pai­kal­lis­leh­tien il­moi­tuk­sis­sa.

Katso oh­jeet ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen ja turvallisen hiihtoloman viettämiseen 
Kainuun soten 17.2.2021 tiedotteesta:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronarokotejarjestelyt-kainuussa-hiihtolomat-alkavat-muista-ohjeet?fbclid=IwAR3Gc7aucqP87CB2xcMculgwxxk27TaRheC68kQi7EaHOG7jZwBwmHVnO2c

Takaisin uutisiin