Koronaan altistuminen Vuokatin Sokos hotellissa 23.2. aamupalalla

Koronaan altistuminen Vuokatin Sokos hotellissa 23.2. aamupalalla

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö on ruo­kail­lut Vuo­ka­tin So­kos ho­tel­lin aa­mu­pa­lal­la 23.2.2021 klo 9:00-9:30 vä­li­se­nä ai­ka­na. Ajan­koh­ta­na pai­kal­la on ol­lut run­saas­ti asiak­kai­ta. Hen­ki­löl­lä on ol­lut pu­he­li­mes­saan ko­ro­na­vilk­ku, jos­ta hä­ly­tyk­sen saa­nei­ta pyy­de­tään ole­maan yh­tey­des­sä tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen; ko­ro­na­vilk­ku@kai­nuu.fi jos­ta hei­dät oh­ja­taan ko­ro­na­tes­tiin. So­kos Ho­tel Vuo­kat­ti on in­for­moi­nut asiak­kai­taan ta­pauk­ses­ta.

Ky­sei­se­nä ajan­koh­ta­na pai­kal­la ol­lei­ta pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li il­me­nee lie­viä­kin oi­rei­ta.

Kainuun soten 26.2.2021 tiedote

Takaisin uutisiin