Kontiomäki–Pesiökylä-hanke etenee – Pesiönlahden ylikulkusilta käyttöön viikolla 48

Kontiomäki–Pesiökylä-hanke etenee – Pesiönlahden ylikulkusilta käyttöön viikolla 48

Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan kesäkuussa alkanut päällysrakenneurakka on valmistumassa. Radan päällysrakennetta on uusittu yhteensä noin 70 kilometrin matkalta Paltamon ja Suomussalmen välillä. Myös Suomussalmella sijaitseva Pesiönlahden ylikulkusilta otetaan yleisen liikenteen käyttöön marras-joulukuun vaihteessa. Perusparannushankkeeseen kuuluvat tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvät rakennustyöt toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Paltamon Kontiomäen ja Suomussalmen Pesiökylän välisen radan päällysrakenneurakka on valmistumassa. Päällysrakenneurakassa on uusittu radan tukikerros, ratapölkyt sekä kiskot yhteensä noin 70 kilometrin matkalta. Radan linjaosuuksilla ja Hyrynsalmen liikennepaikalla tehdään vielä urakan viimeistelyyn liittyviä töitä.

Kontiomäki–Pesiökylä-perusparannushankkeeseen kuuluu myös tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Tasoristeysturvallisuuteen liittyviin ratasuunnitelmiin odotetaan Traficomin hyväksyntää vielä tämän vuoden aikana. ”Tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvät rakennustyöt ovat vuorossa tulevan vuoden kesällä Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella”, kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta.

Pesiönlahden ylikulkusilta luovutetaan liikenteelle marras-joulukuun vaihteessa

Pesiökylän uuden raakapuun kuormauspaikan alueella on tällä hetkellä käynnissä useita eri työvaiheita. Pesiökylässä tehdään muun muassa maaleikkaukseen, massanvaihtoihin ja kallion louhintaan liittyviä töitä.

Pesiönlahden ylikulkusilta on jo pääosin valmis. Silta otetaan liikenteelle viikolla 48, jolloin nykyinen kiertotie poistuu käytöstä. Silta jää talven ajaksi sorapinnalle ja se päällystetään sekä viimeistellään ensi kesän aikana.

Kesällä Pesiökylän urakassa on vuorossa myös Joukokyläntien parantaminen noin 2 km matkalta Pesiönrannantien ja uuden kuormausalueen liittymän väliltä. Joukokyläntietä parannetaan omana urakkanaan ensi kesänä myös valtatie 5:n ja Pesiönrannantien välisellä alueella.

Lisätiedot: Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Lisää hankkeesta: https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Takaisin uutisiin