Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuri-Kainuu-hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uusia ideoita ja toimintamalleja kulttuuritoiminnan toteutukseen. Järjestyksessään toinen rahoitushaku on avoinna ajalla 10.10.-11.11.2022.

Rahoitettavien kokeiluiden tavoitteena on parantaa kainuulaisten osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin eri puolilla Kainuuta, sekä edistää ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uusien toimintatapojen avulla. Kokeiluiden avulla voidaan kehittää mm. uudenlaisia tapahtumakonsepteja (uudet tapahtumaideat ja tuotantotavat) tai taiteilijoiden ja taiteen esille tuomisen muotoja esimerkiksi pop up-toiminnan avulla. Kokeiluiden toivotaan kohdistuvan laajasti eri käyttäjäryhmiin.

Haku on kohdistettu uusille kulttuuripalveluita kehittäville sisällöille tai olemassa olevaa toimintaa selkeästi uudistaville toimenpiteille. Kokeiluiden toivotaan ensisijaisesti ulottuvan tai olevan siirrettävissä useamman kunnan alueelle sekä lisäävän kuntien välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja parantavan alueellista kulttuuritarjontaa.

Toteutettava kokeilurahahaku on järjestyksessään toinen Kulttuuri-Kainuun toteuttama haku. Aiemmin toukokuussa järjestetyllä ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia saapui yhteensä 16, joista rahoitusta sai kuusi kokeilua. Ensimmäisessä haussa hankkeita rahoitettiin yhteensä 20 800 eurolla. Nyt toteutettavassa haussa ja myöhemmin keväällä 2023 toteutettavassa viimeisessä haussa on jaettavana yhteensä noin 20 000 euroa. Tuettavat kokeilut eivät voi olla kovin suuria, tai hakijalla on oltava myös muuta rahoitusta.

Tarkemmat tiedot nyt avautuvan hakukierroksen säännöistä ja käytännöistä löytyvät Kulttuuri-Kainuu -hankkeen verkkosivuilta https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kulttuuri-kainuu

Lisätietoja: projektikoordinaattori Joni Kinnunen, puh. 044 797 4254, joni.kinnunen@kainuunliitto.fi

Kuva: Kainuun liitto

Takaisin uutisiin