Kiusaamisen ennaltaehkäisyn teemapäivä 8.4. Paltamon kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn teemapäivä 8.4. Paltamon kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Järjestämme teemapäivän kiusaamisen ennaltaehkäisystä perjantaina 8.4.2022 Paltamon kunnan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Toteutettavia teemoja ovat mm. tunnetaidot, ystävyys ja vahvuudet huomioiden kohderyhmän ikätaso. Korpitien koulussa toimintaa järjestetään yhteistyössä tukioppilaiden kanssa klo 9-14.30.

Kiusaamisen ennaltaehkäisevä työ ja kiusaamiseen puuttuminen ovat koulu- ja varhaiskasvatusyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden keskeisimpiä toimintoja. Järjestelyjä on tehty yhteistyössä kiusaamisen ehkäisyn työryhmän kanssa, johon kuulu toimijoita perusopetuksesta, oppilashuollosta, varhaiskasvatuksesta ja nuorisotyöstä.

Lisätietoja
Jenna Härkönen
hyvinvointiaktivaattori
040 623 7272
jenna.harkonen@paltamo.fi
 

Takaisin uutisiin