Kehittämisohjelman valmistelu on käynnistynyt

Kehittämisohjelman valmistelu on käynnistynyt

Paltamon kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.4.2024 käynnistää kehittämisohjelman laadinnan vuosille 2025–2026. Kehittämisohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja. Ohjausryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 25.4.2024 puheenjohtajaksi Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Kemppaisen ja sihteeriksi sivistysjohtaja Helena Hynysen. Ohjausryhmä kokoontuu 20.5., 6.6. ja 25.6. Syyskauden aikataulu sovitaan myöhemmin. Kehittämisohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2024.

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella kehittämisohjelma, joka sisältää konkreettisia esityksiä ja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi, elinvoiman lisäämiseksi sekä palvelurakenteen muuttamiseksi. Ohjausryhmä kuulee tarvittaessa palvelualuejohtajia, muita viranhaltijoita, henkilöstön edustajia ja tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Myös kuntalaiset saavat mahdollisuuden osallistua kehittämis- ja sopeutustoimien määrittelyyn.

Paltamon kunnan taloudellinen tilanne on haastava erityisesti kuluvan vuoden osalta. Paltamon kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on -642 305 euroa alijäämäinen. Kunnalla ei ole taseessa kattamattomia alijäämiä aiemmilta vuosilta. Vuoden 2023 tuloksen kirjaamisen jälkeen kertynyttä alijäämää on taseessa -281 262 euroa.

Kuluvan vuoden osalta talousarvio on -197 154 euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosi 2025 on ennusteen mukaan -32 225 euroa alijäämäinen ja taloussuunnitelmavuosi 2026 on 290 469 euroa ylijäämäinen. Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Alijäämä johtuu siitä, että palkkakustannusten, korkokustannusten, poistojen ja yleisen kustannustason arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella. Samaan aikaan rahoituspohja muuttuu. Verotulo- ja valtionosuusrahoitus ei kasva samassa suhteessa kulujen nousun kanssa.Tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kuntastrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Kehittämisohjelmalla ja talouden tasapainottamisella varmistetaan kuntastrategian toteutumisedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoja:

Pasi Ahoniemi

kunnanjohtaja

p. 044 750 0001

Takaisin uutisiin