Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa Paltamossa

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa Paltamossa

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa Paltamossa

Paltamon kunnan varhaiskasvatus on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa. Kokeiluun osallistuvat Paltamon kunnan molemmat päiväkodit, Männynkäpy kirkonkylällä ja Mesikämmen Kontiomäessä. Vuonna 2016 syntyneiden lasten perheet saavat tiedon ja kirjalliset hakuohjeet koeryhmään osallistumisesta kunnan varhaiskasvatuspalveluista.

Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta, kuten varhaiskasvatuspalvelut Paltamon kunnassa muutoinkin. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti perusopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan omaa kokeiluopetussuunnitelmaa. Paltamon kunta laatii oman kokeiluopetussuunnitelmansa, joka julkaistaan kunnan palvelusivustolla sen valmistuttua. Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2021 alkaen.

Perusopetuslain mukainen kasvun ja oppimisen tuki sekä opiskelija- ja oppilashuoltolain mukainen oppilashuolto ulottuvat kokeilun myötä myös viisivuotiaisiin. Tuki suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kokeilua seurataan ja arvioidaan tutkimushankkeessa. Seurantatutkimuksessa lapset osallistuvat arviointeihin ja huoltajia voidaan haastatella. Tutkijat ovat myöhemmin yhteydessä huoltajiin seurantatutkimuksesta.

-Keskeistä kokeilussa on esiopetuksen laadun kehittäminen ja esiopetuksen vaikuttavuuden tutkiminen lapsen kasvuun ja kehitykseen, toteaa varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Härkönen.

-Kokeilulla saadaan tietoa siitä, miten lasten sosiaaliset taidot, tunnetaidot ja itsetunto kehittyvät. Perheet valitsevat itse, osallistuuko lapsi kokeiluun vai jatkaako hän esim. kotihoidossa tai muutoin varhaiskasvatuksessa, Härkönen lisää.

Lisätiedot
Sirpa Härkönen
varhaiskasvatuspäällikkö
sirpa.harkonen@paltamo.fi 
044 288 5307

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu

 

Takaisin uutisiin