Kaksi uutta tartuntaa maanantaina - kansalaisilta toivotaan malttia rokotusten odottamiseen

Kaksi uutta tartuntaa maanantaina - kansalaisilta toivotaan malttia rokotusten odottamiseen

Maa­nan­tai­na to­det­tiin Ka­jaa­nis­sa yk­si uu­si tar­tun­ta, jo­ka liit­tyy vii­kon­lop­pu­na to­det­tuun ta­pauk­seen. Nel­jä hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Sot­ka­mos­sa paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, jo­hon liit­tyen kol­me hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­tiin liit­tyen ei ole to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja. Vi­rus­tyy­pi­tys­ten tu­lok­set ei­vät ole val­mis­tu­neet, jo­ten asias­ta ei ole vie­lä li­sä­tie­to­ja.

Kai­nuu on ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alueel­li­nen il­maan­tu­vuus on yli 40 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.

Ro­ko­te­jär­jes­tyk­ses­tä tu­lee run­saas­ti ky­sy­myk­siä ja kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malt­tia.

Lue koko Kainuun soten 19.1. tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kaksi-uutta-tartuntaa-maanantaina-kansalaisilta-toivotaan-malttia-rokotusten-odottamiseen

Takaisin uutisiin