Kaksi uutta karanteenissa todettua tartuntaa

Kaksi uutta karanteenissa todettua tartuntaa

Maa­nan­tai­na Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Ta­paus liit­tyy viik­ko sit­ten vii­kon­lop­pu­na il­men­nei­siin kah­teen tar­tun­taan.

Suo­mus­sal­mel­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la hen­ki­löil­lä aiem­min to­det­tuun kah­teen tar­tun­taan liit­tyen on il­moi­tet­tu yk­si jat­ko­tar­tun­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä.

Lue Kainuun soten tiedote 26.1.2021 kokonaan: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kaksi-uutta-karanteenissa-todettua-tartuntaa

Takaisin uutisiin