Kajaani, Paltamo ja Sotkamo pureutuvat muuttoliikkeen syihin ja tutkivat kiinnostusta paluumuuttoon

Kajaani, Paltamo ja Sotkamo pureutuvat muuttoliikkeen syihin ja tutkivat kiinnostusta paluumuuttoon

Kajaani, Paltamo ja Sotkamo pureutuvat muuttoliikkeen syihin ja tutkivat kiinnostusta paluumuuttoon

Koronapandemian aikana etätyö on lisääntynyt erityisesti asiantuntijatehtävissä, ja tämä muutos tulee säilymään tavalla tai toisella myös pandemian jälkeen. Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä on näkynyt kiinnostus toisenlaiseen asuinympäristöön aiemmin vallinneen voimakkaan kaupungistumisen sijasta. Monipaikkainen työ sekä yrityksissä että julkishallinnossa on tullut hyväksyttäväksi vaihtoehdoksi. Paluumuutto on tullut mahdolliseksi aiempaa paremmin heille, jotka ovat harkinneet paluuta kotiseuduille.

Muuttotutkimus on jatkoa aiemmin toteutetuille hankkeille

Kainuussa on toteutettu vuosien varrella muutamia paluumuuttohankkeita, jotka ovat osoittaneet paluumuuttohalukkuutta löytyvän. Kajaanin kaupungin ja Kainuun Liiton viime vuonna toteuttama Naisnäkökulmaa Kainuuseen -pilotti on viimeisin paluumuuttoa sivunnut hanke. Sen aikana havaittiin, että kainuulaistaustaisissa nuorissa naisissa on kiinnostusta paluumuuttoa kohtaan. Pilottihankkeen aikana se konkretisoitui tulomuutoiksi.

Muuttotutkimuksella kartoitetaan potentiaalisia paluumuuttajia

Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon yhteishankkeen tavoitteena on löytää ja kartoittaa Suomesta potentiaalisia paluumuuttajia Kajaanin seudulle; Kajaaniin, Paltamoon ja Sotkamoon. Tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus Oy ja tulokset valmistuvat maaliskuun 2022 aikana.

”Naisnäkökulma-pilottihanke osoitti selvästi, että paluumuuttajapotentiaalia on. Nyt haluamme selvittää tarkemmin ja laajemmin mistä ja miten heidät tavoitamme. Kajaanissa tarvitaan osaajia laajasti eri toimialoille, työvoimankysyntä ylittää tarjonnan”, kertoo Risto Hämäläinen, Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja.

”Paluumuuttajaselvityksellä haluamme myös viestiä poismuuttaneille Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon aktiivisuudesta ja halusta kehittää kuntiemme veto- ja pitovoimaa”, sanoo Salla Korhonen, Paltamon kunnan kehitysjohtaja.

”Tutkimuksessa kartoitamme eri elämäntilanteessa olevien ajatuksia ja lähestymme myös henkilöitä, joiden muutosta voi olla kulunut aikaa. Paluumuutto voi tulla ajankohtaiseksi monessa eri elämänvaiheessa, ja päätökseen vaikuttaa eri tekijät. Nämä on tärkeä ymmärtää” jatkaa Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

 

Lisätietoja:
Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja, Kajaanin kaupunki p. 044 710 0217
Salla Korhonen, kehitysjohtaja, Paltamon kunta, p. 044 288 5660
Mika Kilpeläinen, kunnanjohtaja, Sotkamon kunta, p. 044 750 2111
Timo Myllymäki, tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus, p. 010 7585441

 

Takaisin uutisiin