Kainuussa yksi uusi koronatartunta

Kainuussa yksi uusi koronatartunta

Sun­nun­tai­na 20.12. on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­maa­lai­sel­la hen­ki­löl­lä, jo­ka on mat­kus­ta­nut maa­kun­taan Hel­sin­gin kaut­ta. Se­kä läh­tö­maas­sa et­tä Hel­sin­gis­sä ote­tut tes­tit ovat ol­leet ne­ga­tii­vi­sia, mut­ta kol­mas tes­ti­tu­los on ol­lut po­si­tii­vi­nen.

Katso Kainun soten tiedote kokonaisuudessaan täältä. 

Takaisin uutisiin