Kainuun vesistöt tutuksi tarinakartan avulla

Kainuun vesistöt tutuksi tarinakartan avulla

Kainuun vesistöt tutuksi tarinakartan avulla

Kainuun vesistöt -tarinakartan avulla pääsee tutustumaan interaktiivisesti alueen ainutlaatuisiin vesistöihin sekä ELY-keskuksen toimiin vesistöjen hyväksi. Tarinakarttaa voi hyödyntää monipuolisesti muun muassa tiedonhaussa sekä opetustyössä.

Vesistöt ovat merkittävä osa jokapäiväistä elämää, toimeentuloa ja virkistystä. ELY-keskukset vastaavat vesienhoidosta Suomessa ja eri toimenpiteillä on tavoitteena saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan sekä estää vesien tilan heikkeneminen. Suomen kahdeksasta vesienhoitoalueesta Kainuu kuuluu pääosin Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Kainuun vesistöt tutuksi

Kainuun vesistöt -tarinakartta on luotu kaikille Kainuun vesistöistä ja ELY-keskuksen alueen vesistöihin kohdistuvista toimista kiinnostuneille. Se on laaja katsaus alueen vesistöihin, jossa käsitellään Oulujoen-Iijoen vesienhoitoaluetta, kulttuuriperintökohteita, vesistöjen kuormitusta, Kainuun alueen luontoa sekä vesistöjen kunnostusta ja virkistyskäyttöä.

Tarinakartta on pilvipohjainen ArcGIS Online -sovellus, jonka avulla voidaan viestiä jostakin paikasta, tapahtumasta, ongelmasta tai ilmiöstä sen maantieteellisessä yhteydessä. Tarinakartan avulla on mahdollista julkaista karttoihin kytkeytynyttä tietoa helposti lähestyttävässä muodossa. Sovelluksen vahvuutena on, että vaikeammatkin asiakokonaisuudet saa avattua helpommin lähestyttäviksi suuremmalle kohdeyleisölle interaktiivisten karttojen, kuvien ja videoiden kautta.

Tarinakarttaa voidaan käyttää yläaste- ja lukiotason biologian tai maantieteen opetusmateriaalina sekä tiedonhakuun esimerkiksi oman mökkijärven ekologisesta tilasta.

Linkit

Tutustu Kainuun vesistöt -tarinakarttaan (storymaps.arcgis.com)

Yhteyshenkilöt:

Kainuun ELY-keskus

Laura Jääskeläinen
vesitaloussuunnittelija
p. 0295 023 098, laura.jaaskelainen@ely-keskus.fi

Ninni Laukkanen
ympäristöasiantuntija
p. 0295 023 909, ninni.laukkanen@ely-keskus.fi

Takaisin uutisiin