Kainuun työttömyys pieneni syyskuussa toiseksi eniten koko maassa

Kainuun työttömyys pieneni syyskuussa toiseksi eniten koko maassa

Kainuun työttömyys pieneni syyskuussa toiseksi eniten koko maassa

Kainuun työttömien työnhakijoiden määrä pieneni syyskuussa 1 % vuoden takaisesta. Työttömyysaste 8,1 % oli koko maan neljänneksi matalin. Työvoiman kysyntä on supistunut mutta pulaa tekijöistä on edelleen laajasti.

Kainuussa oli syyskuun lopussa 2 476 työtöntä työnhakijaa, mikä on 18 henkeä vähemmän (-1 %) kuin vuotta aiemmin. Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen oli ELY-keskusalueista toiseksi suurinta, työttömyys lisääntyi muilla 14 ELY-keskusalueella ja koko maassa 7 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 8,1 %. Tämä oli ELY-keskusalueista neljänneksi vähiten ja saman verran kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 9,4 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut viime kuukausina kasvussa ja nousi edellisvuodesta 1 % (+4). Edellisen kerran pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuoden takaisesta syyskuussa 2021. Pitkäaikaistyöttömiä oli 622 eli 25 % työttömistä, vuotta aiemmin osuus oli samaten 25 %.

Tekijöistä edelleen kova pula

Työvoiman kysyntä oli alkuvuonna vilkasta mutta kesäkuusta lähtien paikkamäärä on pudonnut merkittävästi. Syyskuun aikana työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja 794, mikä on 19 % vähemmän (-189) kuin vuosi sitten. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (234), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (185) sekä ryhmälle muut työntekijät (123).

Osaajista on kuitenkin yhä pulaa alalla kuin alalla ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä suojelu- ja vartiointityöntekijöitä. Haastavaa oli löytää myös muun muassa terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia -, konepaja- ja valimotyöntekijöitä, avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä sekä palvelutyöntekijöitä.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 21. marraskuuta 2023.

Linkki tiedotteeseen.

Yhteyshenkilöt

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto
johtaja Pauli Piilma, 0295 023 106
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Takaisin uutisiin