Kainuun työttömyys pieneni heinäkuussa kolmanneksi eniten koko maassa

Kainuun työttömyys pieneni heinäkuussa kolmanneksi eniten koko maassa

Kainuun työttömyys pieneni heinäkuussa kolmanneksi eniten koko maassa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa heinäkuussa 2023.

Kainuun työttömien työnhakijoiden määrä väheni heinäkuussa 2 % vuoden takaisesta. Työttömyysaste oli koko maan neljänneksi matalin. Pitkäaikaistyöttömyys supistui edellisvuodesta. Työvoiman kysyntä on pudonnut merkittävästi kesäkuusta lähtien.

Kainuussa oli heinäkuun lopussa 2 847 työtöntä työnhakijaa, mikä on 69 henkeä vähemmän (-2 %) kuin vuotta aiemmin. Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen oli ELY-keskusalueista kolmanneksi suurinta, koko maassa työttömyys lisääntyi 2 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 9,3 %, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli ELY-keskusalueista neljänneksi pienin ja matalammalla kuin kertaakaan heinäkuussa Työnvälitystilaston ensimmäisen tiedon eli vuoden 2006 jälkeen. Koko maassa työttömyysaste oli 10,5 %, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kuun lopussa 614, mikä on 8 % vähemmän (-53) kuin vuotta aiemmin. Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömyys nousi 3 % (+15). Pitkäaikaistyöttömiä oli 22 % työttömistä, vuotta aiemmin osuus oli 23 %.

Työpaikkojen määrä laskenut selkeästi

Työvoiman kysyntä on ollut alkuvuonna vilkasta mutta viimeiset kaksi kuukautta paikkamäärä on pudonnut merkittävästi. Heinäkuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 34 % vähemmän (-307) kuin vuotta aiemmin, yhteensä 596.

Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (151), palvelu- ja myyntityöntekijöille (148) sekä ryhmälle muut työntekijät (88).

Tekijöistä on edelleen pulaa alalla kuin alalla ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja.

Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia sekä teollisuustuotteiden kokoonpanijoita. Haastavaa oli löytää myös muun muassa suojelu- ja vartiointityöntekijöitä, laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijöitä sekä konepaja- ja valimotyöntekijöitä, asentajia ja korjaajia.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 26. syyskuuta 2023.

Alkuperäiseen tiedotteeseen pääset tästä.

Takaisin uutisiin