Kainuun työttömyys ennätyksellisen matalalla

Kainuun työttömyys ennätyksellisen matalalla

Kainuun työttömyys ennätyksellisen matalalla

Kuva: Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kainuussa elokuussa 2023.

Kainuussa oli elokuun lopussa 2 433 työtöntä työnhakijaa, mikä on vähiten Työnvälitystilaston ensimmäisen tiedon eli vuoden 2006 jälkeen. Edellinen ennätys oli 2 492 työtöntä työnhakijaa toukokuulta. Vuoden takaisesta työttömien määrä supistui 97 henkilöllä (-4 %). Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen oli ELY-keskusalueista kolmanneksi suurinta, koko maassa työttömyys lisääntyi 4 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 7,9 %, tämäkin vähiten vuoden 2006 jälkeen. Kainuun työttömyysaste oli ELY-keskusalueista neljänneksi matalin ja 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömyysaste oli 9,4 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kuun lopussa 609, mikä on 3 % vähemmän (-21) kuin vuotta aiemmin. Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömyys laski 1 % (-5). Pitkäaikaistyöttömiä oli 25 % työttömistä, vuotta aiemmin osuus oli samaten 25 %.

Työpaikkojen määrä pudonnut selkeästi

Työvoiman kysyntä oli alkuvuonna vilkasta mutta kesäkuusta lähtien paikkamäärä on laskenut merkittävästi. Elokuun aikana työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja 865, mikä on 36 % vähemmän (-479) kuin vuosi sitten. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (218), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (191) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (156).

Tekijöistä on kuitenkin edelleen pulaa alalla kuin alalla ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, suojelu- ja vartiointityöntekijöitä sekä terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia. Haastavaa oli löytää myös muun muassa metsä- ja kalatalouden työntekijöitä, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä prosessityöntekijöitä.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 24. lokakuuta 2023.

Yhteyshenkilöt:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
www.elykeskus.fi/kainuu

Takaisin uutisiin