Kainuun työllisyyden kuntakokeilun tulokset lupaavia

Kainuun työllisyyden kuntakokeilun tulokset lupaavia

Kainuun työllisyyden kuntakokeilun tulokset lupaavia

Työllisyyden kuntakokeilut aloitettiin tasan vuosi sitten maaliskuussa 2021. Valtakunnallisesti mediassa on nostettu esille paljon kuntakokeilun haasteita, ja onnistumiset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

- Kainuun työllisyyden kuntakokeilun tulokset ovat olleet suurempiin kokeilualueisiin verrattuna myönteisiä. Kainuun aktivointiaste eli palveluissa olevien asiakkaiden määrä on meillä suurempi kuin pk-seudulla, sanoo työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen Kajaanin kaupungilta.

Tammikuussa aktivointiaste oli Kainuussa 32 %, kun se oli vuotta aikaisemmin 27,9 %. Uudellamaalla vastaavat lukemat olivat 24,8 % ja 22,1 %) (Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus tammikuu 2022, Uudenmaan työllisyyskatsaus tammikuu 2022).

Kainuu, aktivointiaste, lähde Power BI, työnvälitystilastoihin perustuva kuntakokeiluraportointi

 

-Työllisyyden kuntakokeilualueet ovat erikokoisia. Asiakasmääriltään suuremmissa kokeiluissa koetut ongelmat esim. asiakkaiden kontaktoinneissa eivät ilmene pienemmissä kokeiluissa kuten Kainuussa, Tikkanen toteaa.

Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa ei myöskään ole suuremmilla kokeilualueilla todettua ns. suunnitelmavelkaa eli pidemmältä ajalta kertyneitä tekemättömiä asiakkaiden työllistymissuunnitelmia.

Kainuussa työllistymissuunnitelma on tehty keskimäärin 94 %:lle työttömistä työnhakijoista ennen työttömyyden ylittymistä yhdellä kuukaudella. Tämän lisäksi koko Kainuun työmarkkinatukimaksuosuuksissa ei ole ollut nousua, vaan kuntaosuudet ovat pysyneet koronapandemiasta huolimatta entisellä tasolla ja olleet joissakin Kainuun kunnissa jopa laskussa.

Kuntakokeilujen seurantaa on tehty tiiviissä yhteistyössä Kainuun TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. Seurantaa ja arviointia tehdään kunnittain ja yhteisesti Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa.  Työllisyyden kuntakokeilussa ja TE-palveluissa on tehty hyvää työtä.

Työttömyysaste on myös Kainuussa laskenut jo pidemmän aikaa. Työttömyyttä enemmän alueen elinvoimaan voidaankin katsoa vaikuttavan työvoimapulan. Kainuussa tammikuussa 2022 työttömyysprosentti oli 10,4 ja vuotta aikaisemmin 11,6. Avoimia työpaikkoja oli tammikuussa 2022 1 354, kun vastaava luku oli vuotta aikaisemmin 1 193. (Kainuun työllisyyskatsaus)

Uusi palvelumalli käyttöön toukokuussa

Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön toukokuusta 2022 alkaen samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa.

Muutoksen myötä työnhakijoille tarjotaan aiempaa yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa palvelua. Tämä vaikuttaa asiakkaan arkeen useammalla tavalla: kasvokkain tapaamiset oman vastuuvirkailijan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin. Lisäksi työnhakijan työnhakuvelvollisuus uudistuu ja karenssit lievenevät. Toukokuussa tapahtuu myös asiakkaan palvelukanavissa muutoksia. Työmarkkinatori.fi-palvelun käyttö laajentuu, ja se tulee korvaamaan valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston.

 

Lisätietoja:
Milla Tikkanen, työllisyyspäällikkö, Kajaanin kaupunki
milla.tikkanen@kajaani.fi, 044 421 4049

Takaisin uutisiin