Kainuun sote: Tenetin koulun koronatapauksessa yksi jatkotartunta

Kainuun sote: Tenetin koulun koronatapauksessa yksi jatkotartunta

Sot­ka­mon Te­ne­tin kou­lun op­pi­laal­la 16.12. to­det­tuun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan on tie­dos­sa yk­si kou­lun ul­ko­puo­li­nen tar­tun­ta. Ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty n. 50 hen­ki­löä. Te­ne­tin kou­lu on va­ro­toi­me­na siir­ty­nyt etäo­pe­tuk­seen lu­ku­kau­den kah­den vii­mei­sen päi­vän ajak­si, jon­ka jäl­keen op­pi­laat siir­ty­vät jou­lu­lo­mal­le.

Lue Kainuun soten tiedotteesta lisää mm. siitä, kuinka Ter­ra­fa­messa on jat­ket­tu oh­jei­den tiu­ken­ta­mis­ta ja että ko­ro­na­tes­tauk­set ovat avoin­na myös py­häai­koi­na: https://sote.kainuu.fi/uutiset/tenetin-koulun-koronatapauksessa-yksi-jatkotartunta

 

 

Takaisin uutisiin