Kainuun sote: Tartuntatilanne ei ole pahentunut Kainuussa – rajoitukset ja ohjeiden noudattaminen edelleen tarpeen

Kainuun sote: Tartuntatilanne ei ole pahentunut Kainuussa – rajoitukset ja ohjeiden noudattaminen edelleen tarpeen

Ko­ro­na­ti­lan­ne ei ole mer­kit­tä­väs­ti pa­hen­tu­nut Kai­nuus­sa vii­me päi­vi­nä. Edel­li­nen ka­ran­tee­nin ul­ko­puo­li­nen tar­tun­ta on il­men­nyt 26.11.

Ei­len on Puo­lan­gan kun­taan kir­jau­tu­nut yk­si Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la to­det­tu tar­tun­ta. Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 33 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.

”Mi­kä­li väes­tö jak­saa nou­dat­taa an­net­tu­ja mää­räyk­siä ja oh­jei­ta, on syy­tä va­ro­vai­ses­ti ol­la op­ti­mis­ti­nen ti­lan­teen ta­saan­tu­mi­sek­si”, ker­too Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri. ”Aiem­mat ko­ke­muk­set no­peis­ta toi­men­pi­teis­tä luo­vat toi­voa, et­tä voim­me on­nis­tua rau­hoit­ta­maan jou­lun vie­ton, mut­ta muu­ta­ma­kin li­sä­tar­tun­ta pi­tää ra­joi­tuk­set kiih­ty­mis­vai­heen ta­sol­la”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

Lue koko tiedote:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/tartuntatilanne-ei-ole-pahentunut-kainuussa-rajoitukset-ja-ohjeiden-noudattaminen-edelleen-tarpeen

Takaisin uutisiin