Kainuun sote: Sotkamon Tenetin koululla todettu koronavirustartunta

Kainuun sote: Sotkamon Tenetin koululla todettu koronavirustartunta

Sot­ka­mon Vuo­ka­tis­sa si­jait­se­van Te­ne­tin kou­lun op­pi­laal­la on to­det­tu 16.12. ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, jol­le on mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut kym­me­niä op­pi­lai­ta se­kä usei­ta kou­lun opet­ta­jia. Ka­ran­tee­niin ase­te­taan sai­ras­tu­neen per­heen li­säk­si hä­nen kans­saan pien­ryh­mäo­pe­tuk­ses­sa tai muu­ten lä­hi­kon­tak­tis­sa ol­leet hen­ki­löt.

Ta­pauk­sel­la ei tie­de­tä ole­van yh­teyt­tä ei­li­seen Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen tai aiem­piin Sot­ka­mon tar­tun­toi­hin. 

Ta­pauk­sen joh­dos­ta Sot­ka­mon kun­ta on päät­tä­nyt siir­tää Te­ne­tin kou­lun etäo­pe­tuk­seen 17. - 18.12., jon­ka jäl­keen op­pi­laat siir­ty­vät jou­lu­lo­mal­le. Ny­ky­tie­don pe­rus­teel­la sai­ras­tu­neen ikäi­sen hen­ki­lön tar­tut­ta­vuus ei ole mer­kit­tä­vän kor­kea.

Mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee, Kai­nuun so­te pyy­tää tar­tun­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Il­man oi­rei­ta ei ole tar­vet­ta oma-aloit­tei­ses­ti oh­jau­tua tes­tei­hin. Tar­vit­taes­sa pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117.

Tes­taus­pai­kat ja ajan­va­raus:

  • Sot­ka­mo (ma-to klo 8 – 15.30, pe 8 – 14.30): 08 6156 5009
  • Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­taus (ma-su klo 8 – 19): 040 165 0020
  • Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä myös osoit­tees­sa oma­so­te.kai­nuu.fi

 

Sot­ka­mon kun­ta ja Kai­nuun so­te jär­jes­tä­vät asias­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­den

Sot­ka­mon kun­ta ja Kai­nuun so­te jär­jes­tä­vät op­pi­lail­le ja van­hem­mil­le tie­do­tus­ti­lai­suu­den etä­nä tä­nään klo 14.30. Asias­ta tie­do­te­taan van­hem­mil­le Wil­ma-vies­til­lä.

 

Li­sä­tie­to­ja

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mi­ka Kil­pe­läi­nen, Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja (044 750 2111)
Riit­ta Lan­ki­nen, Te­ne­tin kou­lun reh­to­ri (044 750 2801)

Takaisin uutisiin