Kainuun sote - pandemiatiedote 9.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 9.4.2020

Kai­nuus­sa on 9.4.2020 men­nes­sä 39 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 300.

thl.fi/ko­ro­na­kart­ta
 

Hen­gi­tys­suo­jai­mis­ta on edel­leen pu­laa

Hen­gi­tys­suo­jai­mis­ta on edel­leen­kin pu­laa ja nii­den saa­ta­vuus on heik­koa. Kai­nuun so­te ve­toaa kai­nuu­lai­siin yri­tyk­siin, joi­den va­ras­tois­sa on hen­gi­tys­suo­jai­mia. Kai­nuun so­te tar­vit­see li­sää suo­jai­mia ja pyy­däm­me ole­maan yh­tey­des­sä Kai­nuun so­ten lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­seen, mi­kä­li suo­jai­mia yri­tys­ten va­ras­tois­ta vie­lä löy­tyy.

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-942020

Takaisin uutisiin