Kainuun sote - pandemiatiedote 8.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 8.5.2020

Kai­nuus­sa on 8.5.2020 men­nes­sä 70 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Vii­me päi­vi­nä ei ole ol­lut uu­sia ko­ro­na­löy­dök­siä. Tes­te­jä on teh­ty noin 1420. Tes­te­jä teh­dään päi­vit­täin noin 50. Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia.

Lue koko tiedote: 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-852020

Takaisin uutisiin