Kainuun sote - pandemiatiedote 5.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 5.5.2020

Kai­nuus­sa on 5.5.2020 men­nes­sä 70 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 1230. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia. Hal­li­tus on tie­dot­ta­nut tiet­ty­jen ra­joi­tus­ten jo­ko osit­tai­ses­ta, tai ko­ko­naan pur­ka­mi­ses­ta 4.5.2020.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan Dri­ve In -tes­taus­paik­ka on toi­mi­nut hy­vin. Dri­ve In -tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Val­tio­neu­vos­ton ke­ven­täes­sä ra­joi­tus­toi­mia ko­ros­tuu yk­si­lön vas­tuul­li­suus en­ti­ses­tään. Tes­taus­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ny­kyi­sel­lään tar­tun­to­jen to­tea­mi­sen vii­vy­tyk­set­tä. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa.

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-552020

Takaisin uutisiin