Kainuun sote - pandemiatiedote 4.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 4.5.2020

Kai­nuus­sa on 4.5.2020 men­nes­sä 69 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 1200. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia. Hal­li­tus kä­sit­te­lee tä­nään ra­joi­tus­ten as­teit­tais­ta pur­ka­mis­ta, mut­ta fyy­sis­tä etäi­syyt­tä on edel­leen­kin syy­tä pi­tää.  Kou­lu­jen avaa­mi­nen 14.5. on jo pää­tet­ty, muis­ta mah­dol­li­sis­ta ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sis­ta hal­li­tus tie­dot­taa myö­hem­min.

 

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-452020

Takaisin uutisiin