Kainuun sote - pandemiatiedote 28.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 28.4.2020

Kai­nuus­sa on 28.4.2020 men­nes­sä 65 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 950. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia. Kai­nuun so­te ke­hot­taa edel­leen­kin vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta Kai­nuu­seen maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Kainuun soten pandemiasivustolta 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-2842020

Takaisin uutisiin