Kainuun sote - pandemiatiedote 23.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 23.4.2020

Kai­nuus­sa on 23.4.2020 men­nes­sä 52 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 700. Ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ai­heu­tu­nei­ta kuo­le­man­ta­pauk­sia Kai­nuus­sa ei ole.

Se­kä maa­kun­nal­li­ses­ti et­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti epi­de­mia­ti­lan­ne on ra­joi­tus­toi­mien myö­tä va­kiin­tu­nut ei­kä epi­de­mian laa­je­ne­mi­ses­ta ole viit­tei­tä. Ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja on edel­leen syy­tä vält­tää ja ol­la yh­tey­des­sä ter­vey­den­huol­toon mi­kä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta il­me­nee.

Lue tiedote kokonaisuudessaan tästä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-2342020

Takaisin uutisiin