Kainuun sote - pandemiatiedote 16.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 16.4.2020

Kai­nuus­sa on 16.4.2020 men­nes­sä 49 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 400.


Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää ko­ro­na­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty omaan osas­toon­sa, ei­vät­kä tar­tun­nan saa­neet tai hei­tä hoi­ta­vat ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää suo­jai­mia kai­kis­sa asia­kas­kon­tak­teis­sa. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja kii­reel­li­sis­sä soit­to nu­me­roon 112.

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1642020

Takaisin uutisiin