Kainuun sote: Koronatilanne Kainuussa rauhallinen - suosituksia juhlakauteen

Kainuun sote: Koronatilanne Kainuussa rauhallinen - suosituksia juhlakauteen

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä pe­rus­ta­sol­la ja ylei­ses­ti rau­hal­li­nen. Kai­nuun lä­hia­lueil­la ja Poh­jois-Suo­mes­sa on viit­tei­tä li­sään­ty­vis­tä tar­tun­nois­ta. Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ti­lan­ne maa­kun­nas­sa voi muut­tua no­peas­ti­kin. Tä­män joh­dos­ta edel­leen on huo­leh­dit­ta­va lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­ses­tä ja mas­kien käy­tös­tä jul­ki­sil­la pai­koil­la tai muis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ryh­miä on kool­la. 

Lue koko Kainuun soten tiedote tästä:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatilanne-kainuussa-rauhallinen-suosituksia-juhlakauteen

Takaisin uutisiin