Kainuun sote: Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää

Kainuun sote: Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sol­la. Kai­nuus­sa saa­tu­ja ka­ran­tee­nin ul­ko­puo­li­sia tar­tun­to­ja ei ole to­det­tu 1.10.2020 jäl­keen. Ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­ku­va: https://so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo-kaik­ki-kai­nuun-so­ten-ko­ro­na­vi­rus­ta-ka­sit­te­le­vat-tie­dot­teet

Lue tarkemmin Kainuun soten 28.10.2020 tiedotteesta mm. näistä aiheista

  • Tes­tiin ha­keu­tu­mi­nen ja tu­los­ten il­moit­ta­mi­nen
  • Mas­ki­suo­si­tus
  • Se­son­ki ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set
  • Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus

 

Takaisin uutisiin