Kainuun sote: Kainuussa voimassa 20 henkilön kokoontumisrajoitus – Kainuun sote ohjeistaa lomakauden koronaturvallisuudesta

Kainuun sote: Kainuussa voimassa 20 henkilön kokoontumisrajoitus – Kainuun sote ohjeistaa lomakauden koronaturvallisuudesta

Kai­nuu on ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la ja ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, mut­ta laa­ja yleis­vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din le­viä­mi­sen ris­ki on edel­leen ole­mas­sa.

Epi­de­mia­ti­lan­ne Ete­lä-Suo­mes­sa ja Kai­nuun lä­hia­lueil­la on mer­kit­tä­väs­ti hei­kom­pi, jon­ka vuok­si edel­leen on syy­tä ylei­seen va­ro­vai­suu­teen. Eri­tyi­ses­ti juh­la­py­hien ja mat­kai­lu­se­son­gin ai­ka­na on nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja oh­jei­ta, suo­si­tuk­sia ja mää­räyk­siä.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta kos­kee myös Kai­nuu­ta.

Luethan koko Kainuun soten tiedotteen:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-voimassa-20-henkilon-kokoontumisrajoitus-kainuun-sote-ohjeistaa-lomakauden

Li­sä­tie­to­ja
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Takaisin uutisiin