Kainuun sote: Kainuussa viikonloppuna 3 uutta koronatartuntaa, Kajaanin jätevedessä todettu koronavirusta

Kainuun sote: Kainuussa viikonloppuna 3 uutta koronatartuntaa, Kajaanin jätevedessä todettu koronavirusta

THL seu­raa ko­ro­na­vi­ruk­sen esiin­ty­vyyt­tä jä­te­ve­sis­sä useil­la paik­ka­kun­nil­la. Ka­jaa­nin jä­te­ve­des­tä 6.-7.9.2020 ote­tus­sa näyt­tees­sä on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­ta merk­ki­nä sii­tä, et­tä alueel­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja.

THL tar­ken­si oh­jeis­tus­taan las­ten tes­taa­mi­seen: Al­le kou­lui­käi­sen lap­sen oi­rei­ta voi edel­leen seu­ra­ta ko­to­na muu­ta­man päi­vän ajan ja yh­den oi­reet­to­man päi­vän jäl­keen lap­si voi pa­la­ta hoi­toon. Kaik­kien oi­reis­ten kou­lui­käis­ten ja si­tä van­hem­pien hen­ki­löi­den tu­lee ha­keu­tua her­käs­ti ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin, mi­kä­li oi­reet voi­vat vii­ta­ta ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon. 

Lue koko Kainun soten tiedote: 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-viikonloppuna-3-uutta-koronatartuntaa-kajaanin-jatevedessa-todettu-koronavirusta

Takaisin uutisiin