Kainuun sote: Kainuussa ei uusia tartuntoja, koronatestin tulokset ilmoitetaan jatkossa tekstiviestillä

Kainuun sote: Kainuussa ei uusia tartuntoja, koronatestin tulokset ilmoitetaan jatkossa tekstiviestillä

Lue Kainuun soten tiedotteesta https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-ei-uusia-tartuntoja-koronatestin-tulokset-ilmoitetaan-jatkossa-tekstiviestilla
mm. näistä aiheista:

  • Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne ei ole muut­tu­nut vii­me vii­kon­lo­pun jäl­keen.
  • Ko­ro­na­tes­tin tu­los il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä 17.9.2020 al­kaen. Vain po­si­tii­vi­ses­ta tu­lok­ses­ta soi­te­taan erik­seen. 
  • Kai­nuun so­te jär­jes­tää yh­tei­sen ti­lai­suu­den kai­nuu­lai­sil­le yh­dis­tys-, seu­ra- ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le 5.10.2020 klo 17. Kut­sun ver­kos­sa (Teams-pa­la­ve­ri) jär­jes­tet­tä­vään pa­la­ve­riin saa Kuh­mon kau­pun­gin vies­tin­näs­tä: riik­ka.kah­ko­nen@kuh­mo.fi

 

 

Takaisin uutisiin