Kainuun sote: Ei uusia koronatartuntoja Kainuussa – Valmisteilla matkailua tukevia toimia

Kainuun sote: Ei uusia koronatartuntoja Kainuussa – Valmisteilla matkailua tukevia toimia

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on edel­leen pe­rus­ta­sol­la ja rau­hal­li­nen. Vii­mei­sim­mät tar­tun­nat on ha­vait­tu 11. mar­ras­kuu­ta ul­ko­maa­lai­sil­la ur­hei­li­joil­la, jot­ka tes­tat­tiin ru­tii­ni­me­net­te­lyn mu­kai­ses­ti 72 tun­tia maa­han­tu­lon jäl­keen.

Alueel­la ei ole sai­raa­la­hoi­dos­sa ole­via ko­ro­na­po­ti­lai­ta. Pe­rus­ta­son mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa 25.11. saak­ka.

Kai­nuun so­te ot­taa käyt­töön uu­den ko­ro­na­tes­tin ajan­va­raus­lin­jan. Soit­ta­mal­la 040 165 0020 voi jat­kos­sa suo­raan va­ra­ta ajan Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve-in tes­taus­pis­tee­seen. Mi­kä­li tar­vit­set myös ar­vion hoi­don tar­pees­ta, soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116 117 (tai lan­ka­pu­he­li­mes­ta 08 6156 6000).

Lue Kainuun soten koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/ei-uusia-koronatartuntoja-kainuussa-valmisteilla-matkailua-tukevia-toimia

Takaisin uutisiin