Kainuun sote 8.8.: Kainuussa lauantaina viisi uutta koronantartuntaa

Kainuun sote 8.8.: Kainuussa lauantaina viisi uutta koronantartuntaa

Lauan­taui­na 7.8. Kai­nuus­sa on to­det­tu 5 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on vie­lä kes­ken. Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 113,9 / 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.
 

Ky­sy­myk­siä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?  

No­peas­ti hei­ken­ty­nyt epi­de­mia­ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä ja tun­tei­ta se­kä epä­tie­toi­suut­ta. Vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten usein esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin on koot­tu verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Takaisin uutisiin