Kainuun sote 6.12.: Kätönlahden koululla ja Kuurnan päiväkodissa koronatartuntoja

Kainuun sote 6.12.: Kätönlahden koululla ja Kuurnan päiväkodissa koronatartuntoja

Ka­jaa­nis­sa Kä­tön­lah­den kou­lun 2C -luo­kal­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Luo­kan op­pi­lai­ta on voi­nut al­tis­tua vi­ruk­sel­le ajal­la 1.- 3.12. 

Myös Kuur­nan päi­vä­ko­din Vil­pe­rit-ryh­mäs­sä on voi­nut al­tis­tua tar­tun­nal­le 3.12 klo 8.30 – 10.

Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys ot­taa huol­ta­jiin yh­teyt­tä ja oh­jeis­taa al­tis­tu­mi­seen liit­ty­vis­tä jat­ko­toi­mis­ta.

Ka­jaa­nin kau­pun­ki on il­moit­ta­nut van­hem­mil­le, et­tä al­tis­tu­mi­sa­jal­la läs­nä ol­leet lap­set ei­vät tu­le kou­luun ja päi­vä­ko­tiin tiis­tai­na 7.12. Kä­tön­lah­den kou­lun 2C-luok­ka siir­tyy va­ro­toi­me­na etäo­pe­tuk­seen lop­pu­vii­kon ajak­si.

Ka­jaa­nin kau­pun­ki an­taa oh­jeet ope­tuk­seen liit­tyen.

Kuur­nan päi­vä­ko­ti­ryh­mäs­sä al­tis­tu­neet lap­set jää­vät ko­ti­hoi­toon, kun­nes tar­tun­nan­jäl­ji­tys on sel­vit­tä­nyt ti­lan­teen ja an­ta­nut tar­kem­mat oh­jeet.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
Ka­jaa­nin kau­pun­ki, pe­ru­so­pe­tuk­sen joh­ta­ja Päi­vi Ris­sa­nen 044 710 0611
Kai­nuun so­te, pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 6.12.2021 tiedote: 
​​​​​​​https://sote.kainuu.fi/uutiset/katonlahden-koululla-ja-kuurnan-paivakodissa-koronatartuntoja

 

Takaisin uutisiin