Kainuun sote 4.8.: Kainuussa yhdeksän uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 4.8.: Kainuussa yhdeksän uutta koronatartuntaa

Tiistaina 3.8. Kainuussa todettu 9 kpl uusia koronatartuntoja, joista 7 jo karanteenissa olevilla. Tartunnoista johtuen uusia karanteeneja on määrätty 14 kpl.

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 125/ 100 000 / 14 vrk. THL:n tilastoissa mukana myös alueella oleskelevat ulkomaalaiset ja tämän myötä raportoitu ilmaantuvuus on korkeampi. Koko Kainuu on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, toistaiseksi tilanne ei täytä leviämisvaiheen kriteereitä.

 

Marjanpoimijoiden tartunnoista ei altistumisia ulkopuolisille

Kainuun sote tiedotti tiistaina 3.8. ulkomaalaisten marjanpoimijoiden koronatartunnoista. Kehenkään ulkopuoliseen ei ole syntynyt tartunnan leviämiseen mahdollistamaa kontaktia. Marjanpoimijoiden maahantulotestaus on Kainuun soten saamien tietojen mukaan toteutettu ryhmän osalta asianmukaisesti. Lisätietoja tapauksesta antaa tarvittaessa PPSHP:n pandemiapäällikkö Niina Kerttula (puh. 08 315 6224).

Kainuun sote on ottanut käyttöön uudet THL:n karanteenisuositukset. Aiemmin määrättyihin karanteeneihin ei muutoksia.

Toisin kuten julkisuudessa on esitetty, Kainuun sotessa on otettu käyttöön THL:n uuden suosituksen mukainen 10 vuorokauden karanteeni. Karanteenin pituudesta riippumatta yksilön tulee kuitenkin seurata mahdollista oireiden ilmaantumista 14 päivää altistuksen alkamisesta. Oireiden ilmaantuessa tulee heti hakeutua testiin.

Joissakin ti­lan­teis­sa ka­ran­tee­nis­ta on mahdollisuus pääs­tä jo 6 vuo­ro­kau­den koh­dal­la ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen myö­tä. Tämän ns. EXIT-testauksen käyttöä rajoittaa tällä hetkellä tartunnanjäljityksen ruuhkautuminen ja viiveet testivastausten saamisessa. 

"Karanteenien välttämisessä kaikkein tehokkain keino on täysi rokotussarja. Kahteen kertaan rokotettuja ei pääsääntöisesti altistustilanteissa tarvitse asettaa karanteeniin lainkaan. Rokottamattomien osalta karanteenin pituus harkitaan tapauskohtaisesti, mutta suurin osa määrättävistä karanteeneista tullee tällä viikolla olemaan 10 vuorokauden mittaisia." -kommentoi vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola.

 

Kainuussa voimassa olevat suositukset 3.8.2021

  • Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen Kai­nuun so­ten suo­si­tus on näi­den li­säk­si, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).
  • Koronavilkku-sovelluksen käyttäminen älypuhelimissa
  • Yleinen etätyösuositus on voimassa, etäopetussuositusta ei ole
  • Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään
  • Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys
  • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

 

Kysymyksiä koronatilanteesta?

Nopeasti heikentynyt epidemiatilanne herättää monenlaisia kysymyksiä ja tunteita sekä epätietoisuutta. Vastauksia kuntalaisten usein esitettyihin kysymyksiin on koottu verkkosivuille sote.kainuu.fi/koronainfo.

 

 Lisätiedot: vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872

 

 

Kainuun soten 4.8.2021 tiedote https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-yhdeksan-uutta-koronatartuntaa

Takaisin uutisiin