Kainuun sote 31.1.: Viikonloppuna 179 tartuntaa

Kainuun sote 31.1.: Viikonloppuna 179 tartuntaa

Kainuussa todettiin lauantaina 84 ja sunnuntaina 95 koronatartuntaa. Testeihin hakeutuminen on ollut vähäisempää, joten tartuntamäärien oletetaan edelleen olevan korkeampi. Myös henkilöstövajeen osalta tilanteen kehittymistä voidaan arvioida alkuviikon aikana; viikonlopun vahvuudesta poissa oli 63 henkilöä.

Kainuun keskussairaalaan on avattu pandemiaosasto, jossa hoidetaan vain koronapotilaita. Potilaita on osastolla viikonlopun aikana ollut keskimäärin kahdeksan per vuorokausi, jonka lisäksi päivystyksessä on muutamia seurannassa olevia potilaita.

”Osaston avaamisella saatiin koronapotilaat kohortoitua yhteen siipeen sekä helpotettiin samalla ruuhkautunutta päivystysseurannan tilannetta helpommaksi. Pitkittyneiden ja pahentuneiden oireiden vuoksi osa potilaista tarvitsee lisähapetusta; teho-hoidossa ei tällä hetkellä ole koronapotilaita. Ensihoidosta raportoidaan, että koronaan liittyvät tehtävät ovat olleet lievässä kasvussa, kun kotona oleminen käy vaikeaksi”, kertoo pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen.

”Vaikka helpottaviakin tietoja epidemiatilanteesta on, niin herkästi unohtuu, että oireet voivat olla vakavia kenelle tahansa. Erityisesti riski kohdistuu rokottamattomiin, ikääntyneisiin tai perussairaisiin henkilöihin. Tämän vuoksi rajoituksia ja muita varotoimia tarvitaan edelleen. Korostamme sekä lähikontaktien vähentämistä että ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­mi­sta, muistuttaa Käsmä-Ronkainen”

Ko­ro­na­tes­tien ajan­va­raus teh­dään Oma­so­tes­sa tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020. KAKS:n ja Ra­ja­ka­dun tes­tia­se­mat pal­ve­le­vat Ka­jaa­nis­sa päi­vit­täin, muis­sa kun­nis­sa tes­taus ter­vey­sa­se­mil­la ar­ki­päi­vi­sin. 

Rokotustahti hiipuu

Rokotussuoja on olennaisen tärkeä koronapandemian hillitsemiseksi. Kainuussa yli 40-vuotiaista kahteen kertaan on rokotettu yli 80 %, mutta nuorempien osalta rokotussuojassa on edelleen vajetta. Uusien rokotusten tahti on kuitenkin hiipunut, ensimmäiset rokotukset lisääntyivät viime viikolla 0,1, toiset 0,3 ja kolmannet 2,6 prosenttiyksikköä.

Kouluilla alle 11-vuotiaiden rokotukset ovat käynnissä. 5 – 11-vuotiaita rokotetaan vain ajanvarauksella.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin pää­see su­ju­vas­ti kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä, Kaik­kia 18 vuot­ta täyt­tä­nei­tä kan­nus­te­taan ot­ta­maan myös kol­mas ko­ro­na­ro­ko­tean­nos. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mil­le 18 - 60-vuo­tiail­le kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa 4 kuu­kaut­ta toi­sen an­nok­sen jäl­keen.

Li­sä­tie­dot ro­ko­tuk­sis­ta ja ro­ko­tus­pis­teis­tä: so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo

Lisätietoja medialle: Pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655

Takaisin uutisiin