Kainuun sote 3.5.: Ei uusia koronatartuntoja - yli 60-vuotiaita ja riskiryhmiä kehotetaan nyt rokottautumaan

Kainuun sote 3.5.: Ei uusia koronatartuntoja - yli 60-vuotiaita ja riskiryhmiä kehotetaan nyt rokottautumaan

Kai­nuus­sa ei ole uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Edel­li­nen po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los on to­det­tu yli viik­ko sit­ten. Aiem­pien ryp­päi­den jäl­jil­tä il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 18 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk).

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat – yli 60-vuo­tiai­ta ja ris­ki­ryh­miä ke­ho­te­taan nyt ro­kot­tau­tu­maan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin voi­vat nyt va­ra­ta ajan:

  • 1961 ja si­tä aiem­min syn­ty­neet. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ”iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set” Ro­kot­tee­na on Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­te.
  • 2005 tai si­tä aiem­min syn­ty­neet ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ” ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”. Ro­kot­tee­na on Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­te.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen oh­jeen mu­kaan 1956 tai si­tä en­nen syn­ty­neet Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­te­tut saa­vat myös 2. an­nok­sen sa­mal­la val­mis­teel­la. 1957 syn­ty­neet ja si­tä nuo­rem­mat en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tean­nok­se­na Ast­ra­Ze­ne­caa saa­neet saa­vat toi­se­na an­nok­se­na mR­NA-val­mis­teen.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä iän tai taus­ta­sai­rauk­sien myö­tä ris­ki va­ka­vaan ko­ro­na­tau­tiin kas­vaa. ”Ke­ho­tam­me eri­tyi­ses­ti nyt vuo­ros­sa ole­via 1961 tai si­tä en­nen syn­ty­nei­tä ja kaik­kia ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via va­raa­maan ro­ko­tea­jan”, pai­not­taa Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Lue koko Kainuun soten 3.5.2021 tiedote täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/ei-uusia-koronatartuntoja-yli-60-vuotiaita-ja-riskiryhmia-kehotetaan-nyt-rokottautumaan

Takaisin uutisiin