Kainuun sote 3.2.: Keskiviikkona 123 tartuntaa - useita joukkoaltistumisia hoitolaitoksissa

Kainuun sote 3.2.: Keskiviikkona 123 tartuntaa - useita joukkoaltistumisia hoitolaitoksissa

Keskiviikkona 123 tartuntaa – useita laitosaltistumisia

Kainuussa todettiin keskiviikkona 123 koronatartuntaa. Tietoon on tullut myös useita joukkoaltistumisia hoito- ja hoivalaitoksissa Kajaanissa. Salmijärven kuntoutuskodissa, Rajamiehentien asumisyksikössä, Kesäheinän asumisyksikössä, Esperi Care Puistolassa sekä KAKS:n osastolla B5 on todettuja koronatartuntoja.

Kainuun sote muistuttaa varotoimista erityisesti riskiryhmien suojaamiseksi. Hoito- ja hoivalaitoksissa tulee noudattaa yksikkökohtaisia vierailurajoituksia sekä muita ohjeita.

”Rokotussuoja ja muut varotoimet ovat tässäkin aivan keskeisiä sekä asiakkailla, vierailijoilla että henkilökunnalla. Rajoitusten lieventämistavoitteista huolimatta olemme edelleen koronanviruksen leviämisalueena. Huoli kohdistuu yhä henkilökunnan riittävyyteen ja sairaalahoidon kasvuun. Riskiryhmien osalta ja laitos- ja asumisyksiköissä, joissa lähikontakteja on vaikea välttää, tulee olla erityisen huolellinen”, korostaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun sotesta.

Sairaalahoidossa Kainuun keskussairaalassa on tällä hetkellä 15 koronapotilasta. Jatkohoitopaikkoja osastohoidon jälkeen tarvitaan myös lisää, sillä etenkin iäkkäämpien potilaiden toipuminen voi kestää pitkään. Järjestelyt lisäpaikkojen avaamiseksi ovat käynnissä.

Henkilökuntavajeen ja lisääntyneen sairaalahoidon vuoksi kiireetöntä toimintaa on edelleen supistettu sekä poliklinikoilla että leikkaustoiminnassa. Kainuun soten henkilöstössä lyhytaikaisia sairauspoissaoloja oli eilisen tiedon mukaan 169, joista koronan vuoksi 42.

Henkilöstön rokotussuojaa koskevan lakimuutoksen vuoksi tarvittavia tehtäväjärjestelyitä työstetään parhaillaan. Tartuntatautilain väliaikainen muutos koskee myös yksityisissä sote-palveluissa työskenteleviä ja esimerkiksi tukipalveluissa toimivia, mikäli kyse on potilaille ja asiakkaille lähikontaktin aiheuttamasta tartuntariskistä koronataudin vakaville seuraamuksille alttiille henkilöille.

Rajoitusten jatkoa harkitaan – suositusten noudattamista korostetaan

Kainuun koronakoordinaatioryhmä käsittelee tänään ylimääräisessä kokouksessaan esityksiä alueen koronarajoituksista. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva rajoitusmääräys on voimassa 6.2. saakka. Muilta osin tartuntatautilain mukaiset velvoitteet sekä ravintolarajoitukset pysyvät voimassa aiempien päätösten mukaisesti.

Kainuun sote korostaa edelleen annettujen suositusten ja rajoitusten noudattamista epidemiatilanteen hillitsemiseksi.

Mahdollisista uusista päätöksistä tiedotetaan mahdollisimman pian.

 

Lisätietoja medialle: Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033, pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655

Takaisin uutisiin