Kainuun sote 29.4.: Ei uusia koronatartuntoja - rokotukset jatkuvat - muutos kesäajan neuvonta- ja puhelinvaihdepalveluissa

Kainuun sote 29.4.: Ei uusia koronatartuntoja - rokotukset jatkuvat - muutos kesäajan neuvonta- ja puhelinvaihdepalveluissa

Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Edel­li­nen po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los on sun­nun­tail­ta 25.4. Il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 22,2 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk).

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 60-vuo­tiai­den ikä­luo­kal­le se­kä kai­kil­le ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin voi­vat nyt va­ra­ta ajan:

  • 1961 ja si­tä aiem­min syn­ty­neet. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ”iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set” Ro­kot­tee­na on Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­te.
  • 2005 tai si­tä aiem­min syn­ty­neet ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ” ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”. Ro­kot­tee­na on Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­te.

Ai­ko­ja on va­rat­ta­vis­sa täl­lä het­kel­lä seu­raa­van kah­den vii­kon jak­sol­le. Va­pai­ta ai­ko­ja net­ti­va­rauk­seen li­sä­tään ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­den mu­kaan.

Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. 

Ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 pyy­de­tään soit­ta­maan vain, mi­kä­li net­tia­jan­va­raus ei ole mah­dol­lis­ta. Ta­kai­sin­soi­ton jo­nos­sa on noin 750 pu­he­lua; odo­tu­sai­ka on täl­lä het­kel­lä noin 3 vrk.

Muu­tos Kai­nuun so­ten neu­von­ta- ja pu­he­lin­vaih­teen pal­ve­luis­sa ajal­la 1.5. – 30.9

Kai­nuun so­ten ylei­nen so­te-pal­ve­lu­jen neu­von­ta, uu­den sai­raa­lan pal­ve­lu­neu­von­ta­tis­ki se­kä pu­he­lin­vaih­de ovat avoin­na ajal­la 1.5 – 30.9.2021 kel­lo 8.00 – 16.00 (ja juh­la­py­hien aat­to­na klo 8-15).

Kainuun soten 29.4.2021 tiedote

Takaisin uutisiin