Kainuun sote 28.8.: Perjantaina 11 tartuntaa, altistumisia Kajaanin kouluissa

Kainuun sote 28.8.: Perjantaina 11 tartuntaa, altistumisia Kajaanin kouluissa

Perjantaina 27.8. Kainuussa todettiin 11 uutta koronatartuntaa, joista 8 jo karanteenissa olleilla. Tartunnoista 3 on Sotkamossa ja muut Kajaanissa. Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja ja nii­hin liit­ty­viä al­tis­tu­mi­sia on to­det­tu nel­jäs­sä kou­lus­sa. Uusia koronavirukselle altistumisia on todettu Lehtikankaan koulun luokilla 7A ja 7B sekä Kajaanin Lyseon luokalla 7E. Ko­ko­nais­ten luok­kien aset­ta­mis­ta ka­ran­tee­niin py­ri­tään vält­tä­mään ja koh­den­ta­maan ra­joi­tus­toi­met vain sel­keäs­ti al­tis­tu­nei­siin op­pi­lai­siin.

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 245,8/100 000/14 vrk.

 

Suosituksia terveysturvalliseen toimintaan

Kai­nuun alueen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set päät­tyi­vät 27. elo­kuu­ta. Näi­tä kor­vaa­vat tar­ken­ne­tut suo­si­tuk­set, jot­ka pe­rus­tu­vat so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön an­ta­miin oh­jei­siin.Kainuun soten verkkosivuille on koottu tietoa, toimintaohjeita ja suosituksia eri tilanteisiin.

 https://sote.kainuu.fi/terveysturvallisuusohjeita

 

Lisätiedot: Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari 044 7974 668

Takaisin uutisiin