Kainuun sote 27.1.: Keskiviikkona 139 koronatartuntaa - tilanne ennallaan

Kainuun sote 27.1.: Keskiviikkona 139 koronatartuntaa - tilanne ennallaan

Eilen Kainuussa todettiin 139 koronatartuntaa. Tartunnanjäljityksen viive on purettu ja tällä hetkellä positiivisen testituloksen saaneet kontaktoidaan pääosin saman päivän aikana. Kattavaan altistuneiden jäljitykseen ei kaikilta osin ole mahdollisuutta.

Yleistilanne on pääosin ennallaan ja tartuntamäärät edellisten viikkojen tasolla. Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on HUS-alueen jälkeen edelleen maan toiseksi korkein 2422  / 100 000 / 14 vrk.

Kainuun soten henkilöstövaje on paikoin haastava. Eilisten tietojen mukaan poissa on 187 työntekijää, joista suoraan koronaan liittyen 59. ”Kriittisissä palveluissa tartunnat eivät näytä nyt lisääntyvän, mutta muita sairauspoissaoloja on edelleen”, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen.

Vähennä lähikontakteja – hakeudu tarvittaessa koronatestiin

Kainuun koronatilanne edellyttää edelleen lä­hi­kon­tak­tien rajoittamista ja varotoimien noudattamista.

Voimassa ovat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­vat ra­joi­tus­pää­tök­set. Ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä velvoitetaan lisäksi eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §). Rajoituksista ei voi vapautua ko­ro­na­pas­sil­la.

Toimijoita koskevat myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta. Kainuun alueella ovat voimassa suo­si­tuk­set mm. kasvomaskien ja kotitestien käytöstä, etätyöstä ja matkustamisen rajoittamisesta sekä lähikontaktien rajoittamisesta omaan lähipiiriin.

Mi­kä­li epäi­lee al­tis­tu­neensa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta, tulee hakeutua koronatestiin. Vaihtoehtoisesti voi tehdä ko­ti­tes­tin, mutta on hyvä muistaa, että se ei korvaa ammattitestiä. Koronatestauksen ajanvaraus tehdään ensisijaisesti Omasoten kautta tai takaisinsoittopalvelusta 040 165 0020.

Rokotussuoja tärkeä

Koronarokotuksiin pääsee sujuvasti kuntien rokotuspisteissä, joissa saa edelleen otettua ensimmäisiä ja toisia rokotusannoksia. Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä kannustetaan ottamaan myös kolmas koronarokoteannos. Riskiryhmiin kuulumattomille 18 - 60-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa 4 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

 

Lisätietoja medialle: Pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655

 

Takaisin uutisiin