Kainuun sote 26.1.: Tiistaina 145 koronatartuntaa – rajoitukset ja suositukset ennallaan

Kainuun sote 26.1.: Tiistaina 145 koronatartuntaa – rajoitukset ja suositukset ennallaan

Eilen Kainuussa todettiin 145 koronatartuntaa. Tartunnanjäljityksessä ei ole merkittävää viivettä; positiivisen testituloksen saaneet voidaan tavoittaa noin vuorokauden kuluessa.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on eilisessä kokouksessaan arvioinut maakunnan koronatilannetta. Korkean alueellisen ilmaantuvuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon heikentyneen henkilöstötilanteen vuoksi rajoitusten ja suositusten muuttaminen ei ole ajankohtaista.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on maan toiseksi korkein 2399 / 100 000 / 14 vrk. Noin ¾ tartunnoista on Kajaanissa. Laboratoriotilastointien viiveiden vuoksi vahvistetut kunnittaiset tartuntaluvut ovat päivittyneet viiveellä, mutta nähtävissä on selvää kasvua myös muissa kunnissa. THL;n tilastojen mukaan Kainuun kunnista ilmaantuvuus on korkealla erityisesti Kajaanissa (n. 3800), Sotkamossa (n. 1800) sekä Kuhmossa ja Suomussalmella (n. 1000). Viime viikolla sairaalahoidossa on ollut 3–5 koronapotilasta päivittäin.

Kainuun soten henkilöstövaje on edelleen haastava erityisesti kriittisissä palveluissa kuten päivystyksessä, synnytysosastolla ja kotihoidossa. Eilisten tietojen mukaan poissa on 167 työntekijää. Kiireettömän toiminnan supistukset jatkuvat.

”Pandemia on erilaisissa vaiheissa eri puolilla Suomea. Myös toimintatavat vaihtelevat tilanteen mukaan, esimerkiksi eristys- ja karanteenikäytäntöjen osalta. Pystymme Kainuussa testaamaan väestön hyvin ja tartuntatautilain mukaisilla toimilla myös rajoittamaan tilanteen pahenemista. Epidemian huipun ajoittumisen arviointi on vaikeaa. Jatkossa on tarkasteltava onko meillä mahdollisuus siirtyä kevyempiin toimiin, mutta tällä viikolla se ei ole mahdollista”, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen.

Epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si olen­nais­ta on edelleen vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Voimassa ovat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­vat ra­joi­tus­pää­tök­set. Ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä velvoitetaan lisäksi eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §). Rajoituksista ei voi vapautua ko­ro­na­pas­sil­la.

Toimijoita koskevat myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta. Kainuun alueella ovat voimassa suo­si­tuk­set mm. kasvomaskien ja kotitestien käytöstä, etätyöstä ja matkustamisen rajoittamisesta sekä lähikontaktien rajoittamisesta omaan lähipiiriin.

Mi­kä­li epäi­lee al­tis­tu­neensa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta, tulee hakeutua koronatestiin. Vaihtoehtoisesti voi tehdä ko­ti­tes­tin, mutta on hyvä muistaa, että se ei korvaa ammattitestiä. Koronatestauksen ajanvaraus tehdään ensisijaisesti Omasoten kautta tai takaisinsoittopalvelusta 040 165 0020.

Rokotusten merkitys edelleen ratkaiseva

Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä kannustetaan ottamaan myös kolmas koronarokoteannos. Riskiryhmiin kuulumattomille 18 - 60-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa 4 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

THL:n mukaan kolmas rokoteannos nostaa suojan erittäin hyväksi vakavaa omikronvariantin aiheuttamaa vakavaa koronatautia vastaan. Sairaalahoidon ilmaantuvuus on alhaisempi kolmesti rokotetuilla verrattuna kaksi rokoteannosta saaneisiin, vaikka tartuntoja on havaittu niin rokottamattomilla kuin täysin rokotetuillakin.

”Kolminkertainen rokotesuoja on vanhemmilla kainuulaisilla hyvä, jonka osoittaa myös ikäluokan vähäinen tartuntamäärä. Uusia ensimmäisiä ja toisia rokotuksia menee edelleen, mutta hitaasti. Nuorten ja nuorten aikuisten rokottautuminen on edelleen tärkeää”, muistuttaa Käsmä-Ronkainen.

Koronarokotuksiin pääsee sujuvasti kuntien rokotuspisteissä. Tarkemmat lisätiedot: sote.kainuu.fi/koronainfo.

Lisätietoja medialle: Kainuun sote pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655

Takaisin uutisiin