Kainuun sote 24.4.: Alkuviikon ryppääseen liittyen todettu 3 uutta tartuntaa

Kainuun sote 24.4.: Alkuviikon ryppääseen liittyen todettu 3 uutta tartuntaa

Per­jan­tai­na on to­det­tu 3 uut­ta tar­tun­taa, kah­del­la ka­jaa­ni­lai­sil­la se­kä yh­del­lä Kai­nuun ul­ko­puo­lel­ta tu­le­val­la hen­ki­löl­lä.  Tar­tun­nat liit­ty­vät al­ku­vii­kos­ta to­det­tuun ryp­pää­seen, jo­ka ulot­tuu Ter­ra­fa­men alueel­la työs­ken­te­le­vään pie­neen ryh­mään. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen myö­tä 6 hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin ja oh­jat­tu tes­tiin. 

Kai­nuu on edel­leen pe­rus­ta­sol­la, il­maan­tu­vuus­lu­ku 27,8/100 000/14vrk.

Kainuun soten tiedote 24.4.2021

Takaisin uutisiin