Kainuun sote 24.11.: Kainuu perustasolla - varovaisuus tarpeen

Kainuun sote 24.11.: Kainuu perustasolla - varovaisuus tarpeen

Kainuu perustasolla 

Suomen koronatilanne jatkuu haastavana. Erityisesti eteläisissä ja läntisissä maakunnissa tilanne on ilmaantuvuuden osalta heikentynyt huomattavasti. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuus on yli kuusinkertainen Kainuuseen verrattuna. Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ikäluokkien keskuudessa.

Kainuussa koronatilanne on tällä hetkellä verrattain rauhallinen; ilmaantuvuus alueella on 65,5 / 100 000 / 14 vrk. Koronatestejä otettiin viime viikolla n. 1500, joista positiivisten testien osuus oli 2,2 %. Tartunnat ovat pääosin perhe- ja lähipiirissä leviäviä, eikä laajoja tartuntaketjuja ole todettu.

Rokotuskattavuus kahden annoksen osalta on noin 83 % 12 vuotta täyttäneistä. Alle 45-vuotiailla rokotuskattavuus on edelleen alle tavoitteen, joka muodostaa riskin tartuntojen leviämiselle.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi tiistain kokouksessaan, että alueen ollessa perustasolla suositukset pidetään ennallaan, eikä rajoitustoimiin ole tarvetta. Näin ei myöskään koronapassi ole käytössä Kainuussa.

Varovaisuus ja ohjeiden noudattaminen edelleen tarpeen

Kainuun sote suosittelee kasvomaskien käyttöä, mikäli turvavälejä ei voida säilyttää esimerkiksi yleisötapahtumissa, julkisessa liikenteessä tai vastaavissa tilanteissa.

”Tilanteen jatkuessa tällaisena Kainuussa jatketaan tavanomaisin terveysturvallisuusohjein tapahtumien ja muiden tilaisuuksien osalta, kuten tartuntatautilain 58c pykälässä edellytetään. Eli turvavälien säilyttäminen, kasvomaskien käyttö ja hyvä käsihygienia on edelleen suositeltavaa. Tartuntojen leviämisen riski on nyt kohonnut erityisesti rokottamattoman tai vajaan rokotesuojan saaneen väestön keskuudessa”, muistuttaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun sotesta.

”Itse kukin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tilanteen hallintaan. Kainuun soten ja kuntien yhteisenä viestinä vetoamme, että kainuulaiset toimivat vastuullisesti noudattamalla annettuja suosituksia ja että esimerkiksi yleisötilaisuuksiin osallistuttaisiin vain rokotettuina ja tietenkin oireettomina”, jatkaa Käsmä-Ronkainen.

Koronarokote ei täysin estä tartuntojen leviämistä, vaikka sitä merkittävästi vähentävätkin. Ns. läpäisyinfektiot ovat mahdollisia täyden rokotesuojan saaneillakin, erityisesti viruksen herkästi leviävien muunnosten vuoksi.

Oireisena on jäätävä kotiin sairastamaan ja tarvittaessa hakeuduttava koronatestiin. Juhlissa ja tapahtumissa tulee noudattaa tapahtumajärjestäjien ohjeita.

Korona- ja influenssarokotukset jatkuvat

Korona- ja influenssarokotukset Kainuussa jatkuvat edelleen avoimissa rokotuspisteissä. Ro­ko­tus­pis­teil­lä an­ne­taan maksuttomia koronarokotteita 12 vuotta täyttäneille, mak­sut­to­mia inf­luens­sa­ro­kot­teita riskiryhmille sekä mui­lle asiak­kai­lle omakustanteisesti ap­tee­kis­ta itse noudettuja inf­luens­sa- tai pneu­mo­kok­ki­ro­kot­teita. 

Kolmatta koronarokotetta suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille sekä hoivakodeissa tai laitoshoidossa asuville ja erityisiin riskiryhmiin kuuluville.

 

Lisätietoja rokotuksista saa Kainuun soten ja THL:n verkkosivuilta.

Lisätietoja: Pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655

Kainuun soten 24.11.2021 tiedote

Takaisin uutisiin