Kainuun sote 23.3. Koronatartuntoja edelleen runsaasti - väestön omaehtoiset toimet korostuvat

Kainuun sote 23.3. Koronatartuntoja edelleen runsaasti - väestön omaehtoiset toimet korostuvat

Viikolla 11 Kainuussa todettiin 1323 koronatartuntaa, joka on korkein tilastoitu määrä koko pandemian ajalta. Todellinen lukema on kuitenkin tätä korkeampi, koska kotitestauksen osuus nousee ja terveydenhuollon testimäärät pienenevät. Viruksen ilmaantuvuus ja tartuntariski alueella on erittäin korkea.

Erityisiä rajoitustoimia ei ole voimassa, mutta terveysturvallisuussuositukset jatkuvat edelleen. ”Suuresta tartuntamäärästä huolimatta sairaalahoidon tarve ei ole meillä noussut, joten nykytilanne on hallittavissa. Tämä edellyttää kuitenkin suositusten noudattamista eli maskien käyttöä ja muiden varotoimien jatkamista”, kertaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun sotesta. ”Valtakunnallisesti nouseva sairaalakuormitus herättää lisääntyvää huolta eli pandemian loppu ei ole vielä näkyvissä. Vaikka emme enää päivittäin muistuta tilanteesta, ohjeet ovat edelleen voimassa. Esimerkiksi rokotussuojan tärkeys on yhä ajankohtainen”, korostaa Käsmä-Ronkainen.

Kainuun sote on palannut normaalivalmiuteen ja palauttaa asteittain supistettuja toimintoja normaaliksi. Koronatilanteesta tiedotetaan jatkossa keskiviikkoisin, ellei tilanne merkittävästi muutu.

Tilastotietoja

Tartuntatautirekisterin mukaan Kainuussa on koronataudin sairastanut tähän mennessä 10 443 henkilöä eli noin 15 % väestöstä. Tämä vastaa tapausten osuutta koko Suomessa. Kainuussa 85 % tartunnoista on vuodelta 2022. Näistä noin 40 % on lapsilla ja nuorilla (0 - 18 -vuotiailla) ja yhteensä 85 % tapauksista on alle 50-vuotiailla. Kainuun tartunnoista 60 % on kajaanilaisilla, 15 % Sotkamossa ja 12 % Suomussalmella.

Tartuntatilastot eivät enää kerro kattavaa kuvaa epidemiatilanteesta, kun testausta ei suunnata koko väestölle. Epidemian kehitystä seurataan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön poissaolojen ja sairaalahoidon tarpeen osalta.

Kotitestaus ja omaehtoiset toimet

Koronakotitestausta suositellaan, jos saa lieviä koronavirustartuntaan sopivia oireita

  • Jos kotitesti on positiivinen, suositellaan omaehtoista eristäytymistä vähintään viideksi vuorokaudeksi kuitenkin siten, että on vähintään 2 päivää oireeton ennen töihin tai kouluun paluuta. 
  • Jos kotitesti on negatiivinen ja oireet jatkuvat, kotitesti kannattaa uusia 2-3 vrk välein. Oireisille suositellaan omaeh­tois­ta kon­tak­tien vält­tä­mis­tä 5 vrk ajan.

Jos asuu sairastuneen kanssa, tai on ollut lähikontaktissa sairastuneen kanssa suositellaan välttämään ylimääräisiä kontakteja, kunnes sairastuneen oireiden alusta on kulunut 5 vuorokautta. Jos on täysin oireeton, voi mennä töihin maskia käyttäen. Etätyötä suositellaan, jos se on mahdollista. Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin.

Tar­tun­nan saa­nut­ta suo­si­tel­laan in­for­moi­maan hen­ki­löi­tä, joi­hin on ol­lut kon­tak­tis­sa 2 vrk en­nen oi­rei­den al­kua/po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta, jot­ta he tie­tä­vät seu­ra­ta mah­dol­li­sia oi­rei­ta ja huo­mioi­da va­ro­toi­met.

Oireisena ei tule mennä töihin, kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin. Sairausloma- tai poissaolotodistuksen voi tarvittaessa kirjoittaa esimerkiksi työterveyshuollon lääkäri tai hoitaja. Tätä varten ei tarvita terveydenhuollon koronatestiä tai yhteydenottoa jäljitykseen.

Terveydenhuollon testaus, jäljitys ja tartuntatautilain mukaiset päätökset

Terveydenhuollon testaus suunnataan sote-henkilöstölle ja riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus) tai henkilöille, joilla sairauden oireet ovat voimakkaita tai pitkittyviä.

Tartunta on todettava terveydenhuollossa, jos tarvitsee tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen ansionmenetyksen korvaamiseksi. Mikäli henkilöllä ei ole rokotussuoja voimassa ja tarvitsee sairaudesta merkinnän EU:n koronatodistukseen, terveydenhuollon pikatestitulos riittää.

Tartunnanjäljitys kohdennetaan ensisijassa sote-henkilöstöön ja -yksiköihin. Tartuntatautilain mukaiseen eristykseen tai altistuskaranteeniin määrätään jatkossa vain, jos se on tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä (esimerkiksi hoitolaitoksissa). Päätöksen näistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Takaisin uutisiin