Kainuun sote 22.4. Tiistain tartunta laajeni tartuntaryppääksi, jossa 7 tartuntaa ja 56 karanteenia

Kainuun sote 22.4. Tiistain tartunta laajeni tartuntaryppääksi, jossa 7 tartuntaa ja 56 karanteenia

Tiis­tai­na 20.4. il­men­nyt ko­ro­na­tar­tun­ta on laa­jen­tu­nut ryp­pääk­si, jois­ta on löy­ty­nyt tä­hän men­nes­sä yh­teen­sä 7 tar­tun­taa. Kaik­ki tar­tun­nat on to­det­tu ka­jaa­ni­lai­sil­la. Lä­hes kaik­ki al­tis­tu­neet on tes­tat­tu ja ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty tä­hän men­nes­sä yh­teen­sä 56 hen­ki­löä, joista kahden kotipaikka on Paltamo, muut ovat kajaanilaisia.

Jat­kos­sa ikä­ryh­män mu­kaan an­net­ta­van ro­kot­teen voi va­li­ta.

Lue koko Kainuun soten 22.4.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/tiistain-tartunta-laajeni-tartuntaryppaaksi-jossa-7-tartuntaa-ja-56-karanteenia

Takaisin uutisiin