Kainuun sote 21.4.: Yksi uusi koronatartunta, jonka johdosta 27 karanteeniin

Kainuun sote 21.4.: Yksi uusi koronatartunta, jonka johdosta 27 karanteeniin

Tiis­tai­na 20.4. löy­tyi Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin 27 hen­ki­löä. Ka­ran­tee­nis­sa ole­vat tes­ta­taan tä­män päi­vän ai­ka­na ja tar­tun­nan­läh­det­tä sel­vi­tel­lään. Tar­tun­nan saa­nut ei ol­lut ka­ran­tee­nis­sa.

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sol­la, il­maan­tu­vuus­lu­ku on 16,7/100 000 edel­li­sen kah­den vii­kon ajal­ta. Kai­kis­ta tes­ta­tuis­ta po­si­tii­vi­sia on 0,4% ja tar­tun­nan läh­teis­tä sel­vil­lä 100%. Kai­nuun alueen suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set ovat en­nal­laan.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa ete­ne­vät.

Lue tarkemmin Kainuun soten 21.4. tiedotteesta: https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-uusi-koronatartunta-jonka-johdosta-27-karanteeniin

Takaisin uutisiin