Kainuun sote 20.7.: Kainuu siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kainuun sote 20.7.: Kainuu siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on tiistaina 20.7. todennut maakunnan koronatilanteen olevan kiihtymisvaiheessa. Kainuussa viruksen ilmaantuvuus on nyt 70,8 (per 100 000 as / 14 vrk) eli korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin.

 

Viime viikon lopulla tartuntamäärät kasvoivat voimakkaasti. Testejä otettiin viime viikolla yli 1600 kpl, joista positiivisia oli 2,3 %. Tartuntojen jäljitysprosentti on 98 %. Sairaalahoidossa on kolme koronapotilasta.

 

Kainuussa on tällä hetkellä 36 eristyksessä olevaa ja 171 karanteeniin määrättyä henkilöä.

 

Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola: ”Ilmaantuvuus on korkea erityisesti Kajaanissa, Sotkamossa ja Kuhmossa. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja on todettu Suomussalmella ja Paltamossa. Tartuntoja on Sotkamon päiväkodin rypästä lukuun ottamatta saatu pääosin vapaa-ajan vietossa, mutta yleisötapahtumissa tai ravintoloissa laajalti leviäviä tartuntoja ei ole todettu.”

 

”Erityisesti nuorten osuus sairastuneista ja altistuneista on kohonnut, kuten muuallakin Suomessa. Huolestuttavaa tietysti on, että useampi henkilö on sairaalahoidossa. Rokotussuoja lisääntyy ja perusterveet useimmiten sairastavat koronataudin lievänä, mutta vakavia oireita voi esiintyä myös nuorilla, joten tartuntojen rajoittamista on jatkettava edelleen”.

 

Yleisötapahtumia ja tilaisuuksia voi edelleen järjestää, mutta ohjeita tulee noudattaa

 

Valtioneuvoston aiemman suunnitelman mukaisesti koronarajoituksia on pyritty asteittain lieventämään ja siten pienentämään niiden haittoja. Tämän toteutuminen edellyttää vastaavasti vastuullista toimintaa kaikilta.

 

Tällä hetkellä Kainuu on kriittisessä vaiheessa, ja rajoituksia voidaan joutua ottamaan käyttöön tilanteen muuttuessa. Erityisen suuri merkitys lähiaikoina on maltillisella toiminnalla ja turvallisuusohjeiden noudattamisella.

 

Kainuun tilanteen kehittymistä seurataan ja tarvittaessa rajoituksia voidaan määrätä koko maakunnan tai yksittäisen kunnan alueelle. Yleisötilaisuuksissa järjestäjien ja osallistujien tulee noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

 

Loppukesää kohden toivotaan rauhallisempaa tilannetta

 

Kainuun koronakoordinaatioryhmä suuntaa viestiä erityisesti nuoriin sekä heidän läheisiinsä. Taudin riskien lisäksi perheisiin kohdistuvat eristys- ja karanteenimääräykset hankaloittavat monin tavoin arkea. Ohjeena on, ettei turhia riskejä kannata ottaa eli vähemmän lähikontakteja ja enemmän kasvomaskeja. Loppukesän toivottavasti rauhallisemmalla tilanteella voidaan helpottaa erityisesti koulujen alkavaa lukuvuotta.

 

Koko Kainuussa ovat voimassa seuraavat suositukset:

  • Kasvomaskin käyttö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.
  • Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys. Paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa kaikkialla.
  • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

 

Lisätiedot: vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872

Takaisin uutisiin