Kainuun sote 2.3.: Tartuntojen määrä edelleen korkea, suositukset alueen väestölle ja alueella matkaileville

Kainuun sote 2.3.: Tartuntojen määrä edelleen korkea, suositukset alueen väestölle ja alueella matkaileville

Tiistaina to­det­tiin Kai­nuus­sa yh­teen­sä 142 ko­ro­na­tar­tun­taa. Ilmaantuvuus Kainuussa on 1759/100000/14 vrk (THL 1.3.22). Testausmäärät ovat jonkun verran kasvaneet, edellisellä viikolla testimäärä oli 2626, josta positiivisia tuloksia 28,6%. Tartunnanjäljityksen ja testauksen kuormitus on tasoittunut.

Koronarokotukset jatkuvat Kainuussa, paikat ja rokotusajat löytyvät soten verkkosivuilta: so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo Yli 18 vuotiaista kainuulaisista on saanut ensimmäisen rokotteen 89,8% ja toisen 87,1% (THL 28.2.22).

Kainuun sote suosittelee hakeutumaan koronatestiin, mikäli henkilö epäilee altistuneensa koronavirukselle tai hänelle tulee koronavirusinfektioon sopivia oireita. Myös kotitestien käyttöä suositellaan. Mikäli testi on positiivinen, tulos tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa virallisella terveydenhuollon testillä, mikäli henkilö tarvitsee tartuntatautipäivärahaa.

Rokotusten ottamista suositellaan THL:n suositusten mukaisesti

Rokotuspisteissä annetaan sekä ensimmäisiä, toisia että kolmansia annoksia. Rokotuksia on hyvin saatavilla, joten vaillinaisen rokotesuojan täydentäminen on helppoa. Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista. Sairastetun koronataudin katsotaan vastaavan yhtä rokoteannosta, jos sairastamisen ja rokotteen saamisen väli on riittävän pitkä, vähintään 6 viikkoa. Taudin sairastaneelle 18 vuotta täyttäneelle suositellaan 1. koronarokoteannosta aikaisintaan, kun sairastetusta taudista on kulunut 2 kuukautta. Alle 18 -vuotiaille 1. rokote voidaan antaa 4-6 kuukautta sairastetun taudin jälkeen. THL suosittelee varmistetun koronavirustaudin sairastaneille ja yhden rokoteannoksen saaneille tehosteeksi toista rokoteannosta voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille sekä kaikille 18 vuotta täyttäneille. Tarkemmat ohjeet rokotusväleistä löytyvät THL:n sivuilta Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen? - THL.

Ravintolarajoitukset ja koronapassin käyttöön liittyvät rajoitukset ovat päättyneet

Valtioneuvoston ravintolarajoitukset, sekä koronapassin käyttöön liittyvät rajoitukset ovat päättyneet 28.2.2022. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 58 d§ mukaiset rajoitukset ovat voimassa 19.3.2022 asti.

Yleiset hygieniavelvoitteet” (tartuntatautilain 58 c § ja ravintoloissa 58 a § ) on voimassa 30.6.2022 saakka. Ravintoloiden asetuksella säädetyt velvoitteet ovat voimassa kuluvan maaliskuun loppuun

 • Ravitsemisliikkeiden on ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen. 
 • Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.
 • Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava tilojen ja pintojen puhdistamisesta, sekä siitä että asiakkaat saavat mahdollisuuden käsien puhdistamiseen.
 • Ravitsemisliikkeiden on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa sen toimintaan ja sisä- ja ulkotilojen käyttöön säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset.

Koronakoordinaatioryhmän suositukset 20.3.22 asti

 • Yleinen maskisuositus yli 7 vuotiaille kaikissa julkisissa tiloissa, liikennevälineissä ja oppilaitoksissa tilanteissa, joissa ei voida välttää lähikontakteja.
 • Kouluissa maskisuositus oppilailla 1. luokalta alkaen.
 • Hoito- ja hoivatyössä sekä sosiaalihuollossa maskin käyttövelvoite sekä asiakaskontakteissa että henkilöstön välisissä kontakteissa.
 • Suositellaan etätyötä mahdollisuuksien mukaan. Työpaikoilla suositellaan kiinnittämään huomiota terveysturvallisuudesta huolehtimiseen.
 • Suositus riskiryhmiin kuuluvien suojaamisesta vähentämällä vierailuja hoito- ja hoivayksiköihin
 • Suositellaan huomioimaan ja noudattamaan terveysturvallisuusohjeita yksityistilaisuuksia järjestettäessä.
 • Suositellaan matkustaessa noudattamaan varovaisuutta ja terveysturvallisuusohjeita 
 • Suositellaan huomioimaan terveysturvallisuusohjeet lähikontakteja sisältävän aikuisten ryhmäharrastustoiminnan järjestämisessä ja siihen osallistumisessa.
 • Suositellaan, että tilaisuuksiin/harrastusryhmiin osallistutaan ja töihin/kouluun/päiväkotiin mennään ainoastaan oireettomana ja kaikkia lähikontakteja vältetään koronavirusinfektioon sopivien oireiden ilmaantuessa.

Li­sä­tie­to­ja koronasta ja koronatilanteesta on koot­tu Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Takaisin uutisiin