Kainuun sote 19.1.: Tiistaina 143 tartuntaa - PSAVI:lta uusi rajoitus

Kainuun sote 19.1.: Tiistaina 143 tartuntaa - PSAVI:lta uusi rajoitus

Tiistaina 143 koronatartuntaa – kiireetöntä hoitoa supistetaan

Kainuun koronatilanne jatkuu edelleen vaikeana. Tartuntamäärän kasvu edelliseen viikkoon verrattuna on kaksinkertaistunut, noin tuhanteen tapaukseen viikossa eli päivittäin tartuntoja on 140 – 150. Alkuvuonna tartunnoista noin ¾ on todettu Kajaanissa. Ilmaantuvuus Kainuussa on nopeasti noussut HUS-alueen jälkeen Suomen toiseksi korkeimmalle (2117 / 100 000 / 14 vrk). Tilanne vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja varhaiskasvatuksen toimintaan, joissa on jouduttu henkilöstön poissaolojen vuoksi erityisjärjestelyihin.

Kainuun sote rajoittaa suunniteltuja leikkauksia sekä kiireettömiä vastaanottoja KAKS:ssa loppuviikosta alkaen, jotta akuutin hoidon resurssit voidaan turvata. Aiemmin yksittäiset yksiköt ovat jo supistaneet toimintoja henkilöstöpulan vuoksi.

”Olemme jo nyt vaikeassa tilanteessa eri toiminnoissa, ja vaikuttaa, että huonompaan suuntaan yhä mennään. Henkilöstövajetta on laajalti, mutta erityisesti joudumme keskittymään päivystys-, teho- ja kotihoidon toimintakyvyn varmistamiseen” kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen.

Rajoituksilla ja suosituksilla vähennetään lähikontakteja

Aiemmat yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamista sekä ravintoloita koskevat rajoituspäätökset ovat edelleen voimassa. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla. Edelleen voimassa on myös tartuntatautilain 58 c § mukainen velvollisuus osallistujien ohjeistamisesta ja riittävien etäisyyksien sekä käsien puhdistamisen ja tilojen siivouksen varmistamisesta.

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi olennaista on vähentää lähikontakteja mahdollisimman laajasti. Tämän vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut uuden rajoitusmääräyksen, joka on voimassa 20.1.-19.2.

Uusi määräys velvoittaa vähentämään tartuntariskiä

PSAVI määrää Kainuun alueella tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä ehkäisemään tiloissaan asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä (TtL 58d §). Määräys koskee

  • tiloja, joita käytetään sisällä yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun tai rajatuissa ulkotiloissa yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle.
  • asiakas- ja osallistujamäärästä riippumatta liikunta- ja urheilutiloja sekä ryhmäharrastustoimintaa (mm. ryhmäliikunta, kontaktilajit, ja kuntosalit sisätiloissa, uimahallit ja kylpylät, tanssi- ja kuoro-, harrastajateatteritoiminta, sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten oleskelutilat)

Toimija voi valita keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen tai porrastaminen, tilarajaukset tai asiakaspaikkojen järjestelyt. Toimijan tulee laatia toteutuksesta kirjallinen suunnitelma ja pitää se tilassa osallistujien näkyvillä.

Päätös velvoittaa useita yksityisiä ja julkisia toimijoita, esimerkiksi yhtiöitä, elinkeinonharjoittajia, säätiöitä, yhdistyksiä, kuntia, kirkkoja, julkislaitoksia ja yliopistoja (ei kuitenkaan majoitus- ja ravintolatoimintaa, oppilaitoksia, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua, valtion laitoksia tai yksityiselämään kuuluvaa toimintaa). Tarkempia lisätietoja PSAVIn päätöksestä ja aluehallintoviraston sivuilla avi.fi.

Suositukset

Uuden tilojen käyttöä koskevan määräyksen voimaan tullessa Kainuun sote suosittelee, että

  • aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään, mikäli toiminta sisältää lähikontakteja
  • asiakas- ja osallistujatilojen käyttäjät lisäisivät kotitestien käyttöä ennen tilaisuuksiin tai toimintoihin osallistumista.

Voimassa ovat edelleen muut aiemmat suositukset:

  • yleinen maskisuositus kaikille julkisissa tiloissa, liikennevälineissä sekä oppilaitoksissa (1-luokalta alkaen)
  • vahva etätyösuositus ja tehostetut varotoimet työpaikoilla (maskien käyttö, etäpalaverit, taukojen porrastaminen)
  • kontaktien rajoittaminen omaan lähipiiriin ja lähikontaktien rajoittaminen vapaa-ajan toiminnoissa
  • riskiryhmään kuuluvien suojaaminen tartunnoilta vähentämällä vierailuja hoito- ja hoivayksiköissä
  • yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi
  • maakuntarajat ylittävää matkustamista ei suositella

Ha­keu­du CO­VID19-tes­tiin, mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan.

Lisätietoja medialle: Kainuun sote pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655, PSAVI aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola 0295 017 500 (vaihde)

Takaisin uutisiin